ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ธรรมทางออนไลน์ จาก วีดีโอธรรมะออนไลน์ ที่ handmovevdo.blogspot.com/

พระมหาดิเรก พุทฺธยานนฺโทพระมหาดิเรก พุทฺธยานนฺโท
วัดพระศรีรัตนาราม USA
อริยสัจจ์ 4 วัดถ้ำแสงเทียน ชัยภูมิ วันที่ 28ก.ค.2549

มี 4 ตอน จบ

เทศน์งานสวดอภิธรรมศพ จ.แพร่

มี 3 ตอน จบ

กัลยาณมิตร คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 30ก.ย.2549

มี 7 ตอน จบ

กว่าจะรู้จริง วัดป่าสุคโต จ.ชัยภูมิ วันที่ 25ก.ค.2549

มี 4 ตอน จบ

รักด้วยปัญญา ณ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น วันที่ 13 พ.ย.2547

มี 7 ตอนจบ

ตื่นกาย ตื่นใจ วัดป่าชัยมงคล จ.ชัยภูมิ วันที่ 22เม.ย.2545

มี 6 ตอน จบ

คุณสมบัติ 5 ประการ บ้านป้า สำรวยเจริญ อยุทธยา

มี 6 ตอนจบ

ตายเกิดอย่างไร วัดจีนมาบ้า USA อบรมครั้งที่ 2 วันที่ 8-13ต.ค.2550

มี 4 ตอน จบ

อธิบายธรรม วัดจีนมาบ้า USA อบรมครั้งที่ 2 วันที่ 8-13ต.ค.2550

มี 3 ตอน จบ

สรุปหลักปฏิบัติ วัดจีนมาบ้า USA อบรมครั้งที่ 2 วันที่ 8-13ต.ค.2550

มี 4 ตอน จบ

อบรมกรรมฐานชาวอเมริกัน ประจำวันเสาร์
ณ วัดพระศรีรัตนาราม USA วันที่ 17 พ.ย. 2550

มี 8 ตอน จบ

สนทนาธรรม เรื่อง จิต โดย พระมหาดิเรก พุทฺธยานนฺโท และ พระอาจารย์ชัยยา เขมานนฺโท
ณ วัดจีนมาบ้า USA วันที่ 12 ต.ค. 2550

มี 8 ตอน จบ

เรื่อง การทำความเข้าใจเรื่องสติปัฏฐาน
ณ วัดจีนมาบ้า USA วันที่ 14 ต.ค. 2550

มี 5 ตอน จบ

การศึกษาเรื่องจิต วัดจีนมาบ้า USA อบรมครั้งที่ 2 วันที่ 8-13ต.ค.2550

มี 3 ตอน จบ

เจาะเรื่องสติเรื่องเดียว วัดจีนมาบ้า USA อบรมครั้งที่ 2 วันที่ 8-13ต.ค.2550

มี ตอน 2 จบ

ทางบุญอันสูงสุด วัดจีนมาบ้า USA อบรมครั้งที่ 2 วันที่ 8-1ต.ค.2550

มี 2 ตอน จบ

อุบายทำจิตให้เย็น วัดท่าโสม จ.ตราด วันที่ 27 ม.ค.2550

มี 3 ตอน จบ

ศึกษาชีวิต วัดแพร่แสงเทียน จ.แพร่ วันที่ 5 พ.ย.2547

มี 6 ตอน จบ

ธรรมกับสุขภาพ วัดป่าชัยมงคล จ.ชัยภูมิ วันที่ 14 ม.ค.2547

มี 4 ตอน จบ

เกิดแก่เจ็บตายโดยปรมัตถ์ วัดพระศรีรัตนาราม วันที่ 16 พ.ย.2550

มี 5 ตอน จบ

แสดงธรรมวันอาสาฬหบูชา วัดพระศรีรัตนาราม USA วันที่ 29ก.ค.2550

มี 3 ตอนจบ